گرید مطالب

طرح 1

نحوه ی صحیح استفاده از لپ تاپ

http://drmianehsaz.com/wp-content/uploads/2023/06/لپ-تاپ.mp4

نحوه ی صحیح استفاده از تلفن همراه

شیوه ی صحیح کار با تلفن همراه را در این ویدیو مشاهده کنید     .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}

تفاوت متخصصین طب فیزیکی با فیزیوتراپیست چیست؟

اکثر بیماران با فیزیوتراپی آشنایی بیشتری دارند. فیزیوتراپ‌ها از تمرینات فیزیوتراپی که اجزای اسکلتی – عضلانی خاصی مانند…

طب فیزیکی چیست و چه بیماری هایی را درمان می کند؟

طب فیزیکی و توانبخشی شاخه‌ای از علم پزشکی است که روی بهبود عملکرد حرکتی فرد و درمان دردهای…

طرح 2

تفاوت متخصصین طب فیزیکی با فیزیوتراپیست چیست؟

اکثر بیماران با فیزیوتراپی آشنایی بیشتری دارند. فیزیوتراپ‌ها از تمرینات فیزیوتراپی که اجزای اسکلتی – عضلانی خاصی مانند…

طب فیزیکی چیست و چه بیماری هایی را درمان می کند؟

طب فیزیکی و توانبخشی شاخه‌ای از علم پزشکی است که روی بهبود عملکرد حرکتی فرد و درمان دردهای…

نحوه ی صحیح استفاده از تلفن همراه

شیوه ی صحیح کار با تلفن همراه را در این ویدیو مشاهده کنید     .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}

نحوه ی صحیح استفاده از لپ تاپ

http://drmianehsaz.com/wp-content/uploads/2023/06/لپ-تاپ.mp4

طرح 3

طرح 4 (جدید)

طرح 5 (جدید)