دکتر الهه میانه ساز

دکتر الهه میانه ساز

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و عضو هیئت علمی دانشگاه

تحصیلات :

سال سمت دانشگاه
1373-1380 راهنمایی و دبیرستان فرزانگان تهران
1381-1388 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1390-1393 تخصص دانشگاه علوم پزشکی تهران

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 16:00 - 20:00 کاشان ، خیابان امیرکبیر ، چهارراه سلمان ، جنب بانک صنعت و معدن ، ساختمان امیرکبیر ، طبقه ششم ، کلینیک آرکو
یکشنبه 09:00 - 12:00 کاشان ، خیابان امیرکبیر ، چهارراه سلمان ، جنب بانک صنعت و معدن ، ساختمان امیرکبیر ، طبقه ششم ، کلینیک آرکو
یکشنبه 16:00 - 20:00 کلینیک اخوان
دوشنبه 08:00 - 12:00 کلینیک اخوان
دوشنبه 16:00 - 20:00 کاشان ، خیابان امیرکبیر ، چهارراه سلمان ، جنب بانک صنعت و معدن ، ساختمان امیرکبیر ، طبقه ششم ، کلینیک آرکو
سه شنبه 09:00 - 12:00 کاشان ، خیابان امیرکبیر ، چهارراه سلمان ، جنب بانک صنعت و معدن ، ساختمان امیرکبیر ، طبقه ششم ، کلینیک آرکو
چهارشنبه 08:00 - 12:00 بیمارستان بهشتی
چهارشنبه 16:00 - 20:00 کاشان ، خیابان امیرکبیر ، چهارراه سلمان ، جنب بانک صنعت و معدن ، ساختمان امیرکبیر ، طبقه ششم ، کلینیک آرکو
پنجشنبه 08:00 - 12:00 بیمارستان بهشتی